סוג לא ידוע: T-S Ar.30.164

סוג לא ידוע T-S Ar.30.164

תיאור

Bifoliio with an unidentified text in Judaeo-Arabic. Maybe poetry. Late.