מסמך שלטוני: T-S Ar.30.158

מסמך שלטוני T-S Ar.30.158

תגים

תיאור

State document, in chancery hand. Probably a report mentioning the royal kitchen "maṭbakh" and lamb meat "laḥm al-kharīf". The ends of 5 lines are preserved.

T-S Ar.30.158 verso

verso

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. ]ـن جملة (حمله=alt) الخريف
  2. ]رحه في المطبخ
  3. ]ـمها بالوزن فيه

תרגום