רשימה או טבלה: T-S Ar.30.157

רשימה או טבלה T-S Ar.30.157

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.