רשימה או טבלה: T-S Ar.30.156

רשימה או טבלה T-S Ar.30.156

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.