רשימה או טבלה: T-S Ar.30.15

רשימה או טבלה T-S Ar.30.15

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Probably late.