רשימה או טבלה: T-S Ar.30.136

רשימה או טבלה T-S Ar.30.136

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Probably late.