סוג לא ידוע: T-S Ar.30.130

סוג לא ידוע T-S Ar.30.130

תיאור

Recto: Prayer in Judaeo-Arabic. Verso: Extremely faded text, probably in Judaeo-Arabic.