רשימה או טבלה: T-S Ar.20.3

רשימה או טבלה T-S Ar.20.3

תיאור

Bifolium with jottings in Hebrew script in a late hand. Part of one page contains some accounts (naming ʿAmmī Avraham, R.Moshe, Sasson, Mordekhai, al-Yahūdi).