סוג לא ידוע: T-S Ar.20.15

סוג לא ידוע T-S Ar.20.15

תיאור

Document in Judaeo-Arabic, very faded. Recording something which Umm Abū l-Ḥusayn said, possibly involving her children.