רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 20.97

מכתב T-S 20.97
 1. ציטוט
  משה גיל and Ethel Broido, A History of Palestine, 634–1099 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
  לדיון ראה
  • pp. 500, 664–65, 666–67
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  למהדורה, תרגום ראה
  • #023, pp. 31–37