מכתב: T-S 20.166

מכתב T-S 20.166

תיאור

Fragment of a Judaeo-Arabic letter in poor handwriting, including alephs that are often separated by internal spaces and gimels that extend well below the baseline. Several people are named, including Abū l-Barakāt; Abū l-Ḥusayn; Abū l-Faḍl; Aḥmad b. ʿAlī al-Baghdādī (who has run away to Upper Egypt); and Abū l-Fatḥ.

T-S 20.166 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. דינאר ורבע  ו . . . . . תלת מאיה דינאר
 2. וקד כאן אלשיך אבו אלברכאת אכרג
 3. אלמסאח(?) ואלעדול ומסחו(?) יתראצו הדה
 4. אלאמלאך פלמא וגד אלאמר ינתקל
 5. אלי אלשיך אבו אלחסין סכת ענה ודלך
 6. קבל ישתרו הולאי אלשיוך פמתי וצל
 7. פי הדא אלבאב אמר כאן הדא גואבה
 8. וכאן דכר חאל חאצל ית/על/ק באלשיך אבו
 9. אלפצל איאם(?) אבו נגארה . [
 10. באחמד אבן עלי אלבגדאדי אלתא[
 11. הרב לאגל דלך אלי אעמל אלצעיד והו
 12. מתצרף בהא ואמא חדית אלכראג פקד
 13. נפדת כתבי אליך ודרגהא מטאלעאת
 14. תתצמן בדל מא דכרה אלמולא אלצדיק(?)
 15. והו עשרה ואנפדת איצא תראגה
 16. . . .  אפתתא אן יכתב עני פיפעל
 17. ]כל דלך אנפדתה אלי אבו אלפתח
 18. ]אלכא . . . ו . . תה אן לא יפעל שי
 19. ]א מא כנת אנת מעה פיה בעד
 20. ]ן תאכדא ראי אלמולי אלצדיק(?) ומשורת[ה
 21. ] פי גמיע מא יעמל פאן קצר אבו אלפתח
 22. ] . לא אנת דלך ומא אלמעקל(?) אלא
 23. ] . . . . . . [

תרגום

T-S 20.166 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.166: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.