רשימה או טבלה: T-S 13K1

רשימה או טבלה T-S 13K1

תגים

תיאור

Book list. Books lent by the writer to Natan b. Yeshu'a, first half 11th century. (Data from Allony, the Jewish Library, p. 279 where it is erroneously referred to as T-S 10K131). AA