רשימה או טבלה: T-S 12.761

רשימה או טבלה T-S 12.761

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Document containing signatures, including those of Yiṣḥaq b. Mevorakh, Avraham b. Maṣliaḥ ha-Talmid, Subah ha-Kohen the cantor, Shelomo b. Ṭuviyya b. Binyamin, Hiba ha-Kohen b. Pinḥas, ʿAmram b. Yiṣḥaq b. Sahlān, Shelomo ha-Kohen b. Aharon Rosh ha-Seder, Pinḥas ha-Kohen b. Moshe, Hiba ha-Kohen b. Shelomo, David b. Yaʿaqov, Avraham ha-Levi b. Aharon, [Ef]rayim b. Yosef. The nature of this document is unclear. The hand seems early, perhaps 10th century. AA