רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.589

מסמך משפטי T-S 12.589
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה