מכתב: T-S 8J17.30

מכתב T-S 8J17.30

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Official letter from either the office of Yehoshuaʿ Maimonides (r. 1310–55) or his father Avraham II Maimonides (served 1300 to ca. 1316). (Goitein favors the latter, even though the same clerk wrote many more documents for Yehoshuaʿ.) This was written at the time of the Jewish New Year (usually late September) in which Yehoshuaʿ Nagid commands that a collection 'from the women' be taken up by two women, one of them the wife of the beadle Sulayman. The women are referred to as “house,” from the rabbinic idiom, “his house means his wife.” (Mark Cohen, Voice of the Poor, 196–98.) EMS.

T-S 8J17.30 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ותכלי ביתך ובית אלשמש סלימאן יגבו
  2. מן אלנשים וכדלך אלגבאיה מא יגביה
  3. אלא אנת ותגתהד פיהא ומהמא ת
  4. מן אלגמיע תכליה ענדך חתי נערפך
  5. איש תעמל ומא נערף הדה אלקציה
  6. אלא מנך פלא תחוגנא נעתב עליך
  7. ואלחדר מן אלמכאלפה ואלחק תע יכון
  8. פי עונך ותכתב בספר חיים בספר
  9. זכרון ושלום

תרגום

T-S 8J17.30 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J17.30: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.