סוג לא ידוע: T-S 12.344

סוג לא ידוע T-S 12.344

תגים

תיאור

Pious and ethical dicta in Judaeo-Arabic, often rhyming, strung together. The hand is late. Needs further examination. ASE.