רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.273

מכתב T-S 12.273
  1. ציטוט
    Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
    למהדורה ראה
    • pp. 39-42