מכתב: CUL Or.1081 J46

מכתב CUL Or.1081 J46

תיאור

Fragment of a letter in Judaeo-Arabic. Upper right piece. The sender seems to be rebuking the addressee. Headed by Proverbs 1:7 (יראת ייי ראשית דעת וג). Quotes the rabbinic principle that 'wronging with words is worse than wronging with money' ([גדולה הונאת] דברים יותר מהואנת ממון). The details do not seem to be preserved.