מכתב: CUL Or.1081 J19

מכתב CUL Or.1081 J19

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic to "my brother." The writer mainly communicates that he arrived at his destination safely, and that he rejoiced to learn of the safe delivery (childbirth) of Muʿazzazah and the wife of Hilāl. The addressee's cousin, Umm Maʿā[nī?] sends her regards.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. בש רחמ
 2. כתאבי אליך יאכי ואעז אלכלק [עלי
 3. וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
 4. עזך ונעמאך ומן חסן אלתופיק לא [[אכ]]
 5. אכלאך גמע אללה ביננא עלי אסר חאל
 6. במנה וכרמה אנה ולי דלך ואלקאדר
 7. עליה אנשאללה ואמא גיר דלך
 8. אני וצלת עלי גמלה אלסלאמה [[ואל]]
 9. ואלעאפיה ומא אעדם מן אללה
 10. גיר אלנצר אליכם ואני פרחת בכלאץ
 11. מעזזה ואני פרחת בכלאץ [[אמ]]
 12. אמראת הלאל ואכלף עליהא
 13. בדל בניהא ואן איש מא כאן [[חלף]]
 14. כלף ביעמל אבעתו אעלמוני 
 15. ואלסלאם עליכם ועלי אלדאר ועלי
 16. . . . באר ועלי מן תחוט בה [[ענאי]]
 17. ענאיתכם אלסלאם ואן אם מעא[ני
 18. בנת עמך תסלם עליך ועלי אכוך
 19. ועלי בנתך ועלי רגלך(?) אלסלאם

תרגום