רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J275

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J275

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic, late.