מסמך משפטי: CUL Or.1080 J254

מסמך משפטי CUL Or.1080 J254

תיאור

Ketubba fragment. A line of holes on the side.