מסמך משפטי: CUL Or.1080 J254

מסמך משפטי CUL Or.1080 J254

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Ketubba fragment. A line of holes on the side.