מסמך משפטי: CUL Or.1080 J205

מסמך משפטי CUL Or.1080 J205

תגים

תיאור

Ketubba fragment. Location: Fustat. Dated: 1462 Seleucid = 1150/51 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Groom: [...] b. Ṣadaqa. Bride: Turfa bt. [...].