סוג לא ידוע: CUL Or.1080 J184

סוג לא ידוע CUL Or.1080 J184

תיאור

Poetic phrases in Hebrew, Conceivably from a letter, but more likely simply piyyut.