מסמך משפטי: CUL Or.1080 J157

מסמך משפטי CUL Or.1080 J157

תגים

תיאור

Ketubba fragment. Calligraphic.