טקסט ספרותי: CUL Or.1080 6.1

טקסט ספרותי CUL Or.1080 6.1

תיאור

Bifolium from a rabbinic literary work in Judaeo-Arabic.