מכתב: CUL Or.1080 4.17

מכתב CUL Or.1080 4.17

תיאור

The opening portion of a letter with poetic praises for a certain R. Yefet ha-Ḥakham. On parchment. Verso contains lists possibly of piyyuṭim (אנא אל עליון . . . אני אהבתיך . . . קול קורא . . .) and at least one name (Yaʿaqov ha-Kohen).