מכתב: CUL Or.1080 3.3

מכתב CUL Or.1080 3.3

תיאור

Fragment from the end of a letter. With elaborate blessings in both Judaeo-Arabic (ואללה תעלי יעלי קדר מולאי ויטיל עמרה ויצחבה אלסלאמה וילחפה אלכראמה בעזתה) and Hebrew. Requesting a favor from the addressee.