טקסט ספרותי: CUL Or.1080 2.64

טקסט ספרותי CUL Or.1080 2.64

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

The beginning of the book of Shemot along with other calligraphic Hebrew jottings.

CUL Or.1080 2.64 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1080 2.64 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 2.64: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.