רשימה או טבלה: CUL Or.1080 15.75 + CUL Or.1080 15.47

רשימה או טבלה CUL Or.1080 15.75 + CUL Or.1080 15.47

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic giving people's names and various goods, including garments and many "khawātim" (seals) such as khātim Fāṭimah and [...] min al-ʿayn. Needs further examination.