טקסט ספרותי: CUL Or.1080 13.30

טקסט ספרותי CUL Or.1080 13.30

תיאור

Bifolium from a literary work.