סוג לא ידוע: CUL Or.1080 11.8

סוג לא ידוע CUL Or.1080 11.8

תגים

תיאור

Fragment (very faint) in Latin script (unless all we are seeing is the impression of the facing fragment).