סוג לא ידוע: CUL Or.1080 11.6

סוג לא ידוע CUL Or.1080 11.6

תגים

תיאור

Fragment in Latin script. Needs examination.