סוג לא ידוע: CUL Or.1080 11.4

סוג לא ידוע CUL Or.1080 11.4

תגים

תיאור

Fragment in Latin script. Needs examination.