רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J16.3

מכתב T-S 8J16.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 129-130
  • pp. 129-130
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה