רשימה או טבלה: UPenn RAR MS 82.313.17

רשימה או טבלה UPenn RAR MS 82.313.17

תיאור

Lists of names in Judaeo-Arabic. Bifolium. Dating: Probably 13th or 14th century.

UPenn RAR MS 82.313.17 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

UPenn RAR MS 82.313.17 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום