רשימה או טבלה: Halper 475

רשימה או טבלה Halper 475

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew. Late. Large bifolio. Each page has a right column headed "revenue" (הנכנס) and a left column headed "expenses" (היוצא). Many names mentioned.

Halper 475 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 475 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 475: University of Pennsylvania Libraries