רשימה או טבלה: Halper 474

רשימה או טבלה Halper 474

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. 12 items have bars above them, possibly signifying payment. Among the items are fish and saffron. Information in part from Penn catalog.

Halper 474 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 474 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 474: University of Pennsylvania Libraries