רשימה או טבלה: Halper 473

רשימה או טבלה Halper 473

תיאור

List of commodities and amounts in Judaeo-Arabic. The hand is probably known. Items include coffee, saffron and pepper. Information in part from Penn catalog.

Halper 473 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 473 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 473: University of Pennsylvania Libraries