רשימה או טבלה: Halper 470

רשימה או טבלה Halper 470

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script and Coptic numerals.