רשימה או טבלה: Halper 461

רשימה או טבלה Halper 461

תגים

תיאור

Memorial list. "The first 31 lines list dead notables, l. 32 recto - l. 7 verso add blessings for their living decendants, the last nine lines are a blessing for the community, and its leader the Nagid Moses (Maimonides?). Outstanding is the mention of R. Peraḥya (l. 17) who was martyred." Information from Penn catalog.

Halper 461 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 461 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 461: University of Pennsylvania Libraries