מכתב: Halper 407

מכתב Halper 407

תגים

תיאור

Letter from [Yose]f ha-Kohen in Jerusalem to an unknown addressee. In Hebrew. Late. The writer denies a claim against him. He advises the addressee to hurry to "this holy place." Information from FGP.

Halper 407 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 407 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 407: University of Pennsylvania Libraries