רשימה או טבלה: Halper 391

רשימה או טבלה Halper 391

תיאור

Scrap containing several names. Written in Judaeo-Arabic. Including: al-Ḥakīm Aharon; Elazar b. Shela ha-Levi; and Sitt al-Yumn bt. Yefet(?).

Halper 391 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 391 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 391: University of Pennsylvania Libraries