מכתב: Halper 381

מכתב Halper 381

תיאור

Letter from Shemuel b. Yehuda. In Judaeo-Arabic. He reports that he sent all the money that Sālim b. Khaṣīb(?) owed to Abū ʿAlī Ḥusayn, namely 21 dinars + 1/3 + 1/4 + 1/8. The remainder discusses a quarter-dinar that he evidently subtracted from this total and various legal documents relating to the debt. NB: Either the FGP images or metadata for Halper 380 and Halper 381 are assigned to the wrong shelfmark; see 381 for the description of 380 and vice versa.

Halper 381 p. 1

p. 1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. עבדהא
 2. שמואל בר יהודה נע
 3. בשמ רחמ
 4. אעלם אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלעאליה אלמקדמה(?)
 5. תבת אללה סעדהא וכבת חאסדהא ו . . . . אנני
 6. קד אנפדת אלי אלמולא אלשיך אבו עלי חסין אלדי
 7. תבקי לסאלם בן נציב והו אחד ועשרין דינאר
 8. ותלת ורבע ותמן בעד אסקאט אלרבע דינאר אלדי
 9. כאנת חצרתה אוקפתה עלי וראקה אלחגה לאנני
 10. קד ערפת אן מא וזן וראקה אלאגר(?) אכתר מן דרהמין
 11. וכנת קד וזנת ענה לעיאד רבע דינאר איצא . . . . 
 12. מתבות פי טהר אלשטר פתנעם תנגז אל
 13. אכרי אלדי ביני ובינה ותאכד חוגה אלשטאראת
 14. אלתלתה אלדי בידה ובעד דאלך תסלם אליה אלמבלג
 15. ולא יתסלם שי דון דלך ותגריני פי דלך עלי
 16. מא עהדתה מן תפצלהא ואנעאמהא ושלום ייי
 17. יישע יקרב

תרגום

Halper 381 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 381: University of Pennsylvania Libraries