מכתב: Halper 377

מכתב Halper 377

תיאור

Letter fragment. In Judaeo-Arabic. The addressee is called ha-Nasi ha-Gaon. A certain R. Yehuda is mentioned. The remaining content is almost entirely formulaic.

Halper 377 p. 1

p. 1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. . . . . . . . . . . . .]ה מא[. . 
 2. מא אסר בה ואשכר אללה ע[. . .
 3. עישה וירזקה אלכלאץ ואלאנתצאף מן [. . .
 4. אלולי על אלסלאם . . . בה ייי הצילה נפשי מ[שפת שקר . . .
 5. וצל כתאבה אלסאר ואלבאר ומא כאן עטפה מן אל . [
 6. חצרה אדוננו הנשיא גאון וללוקת בהדרת(?) [[באקת(?)]] //באצדאר// [
 7. חרסהא אללה וקד עלם אללה מסרתי בכתאבה פלא . [
 8. פי כל וקת מטמן אכבארה ואחואלה [
 9. ואבירי כב גד קד מר ור יהודה [
 10. ותערפה שוקי אליה ומואצלה [
 11. יתצל מן טיב אכב[ארה
 12. אלסלאמה והו חסב[י ונעם אלוכיל

תרגום

Halper 377 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 377: University of Pennsylvania Libraries