מסמך משפטי: PTS MS SCQ3067

מסמך משפטי PTS MS SCQ3067

תיאור

Bill of divorce. Dated: Monday, 18 Adar 1365 Seleucid = 28 February 1054 CE. Location: Fustat. Husband: Yosef b. David. Wife: Khibāʾ bt. Yosef. No witness signatures.