מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 61/52

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 61/52

תגים

תיאור

Bill of divorce (get). Location: Fustat. Date missing. Husband: [...] b. Ṣadaqa. Wife: Nasāba bt. Natan(?).

Bodl. MS heb. f 61/52 52 recto

52 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 61/52 52 verso

52 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום