מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 61/51

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 61/51

תיאור

Legal document. Perhaps a partnership agreement (an najlis jamīʿan fī dukkān... wa-yataṣarraf fī l-dukkān bi-maḥḍar...). Names mentioned are Natan and Ṣadaqa ha-Zaqen ha-Ḥasid [b.?] Daniel ha-Levi.

Bodl. MS heb. f 61/51 51 recto

51 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 61/51 51 verso

51 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום