מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 61/47

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 61/47

תגים

תיאור

Bill of divorce (get). Location: Fustat. Dated: Monday 5 Tamuz 1369 Seleucid = 29 June 1058 CE. Husband: Khalaf b. Shelomo. Wife: Nasāba bt. ʿAmmār. Scribed and signed by Aharon ha-Mumḥe b. Efrayim. Also signed by Ṭoviyya b. Hillel. Verso not photographed here.

Bodl. MS heb. f 61/47 47 recto

47 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 61/47 47 verso

47 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום