רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 58/1

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 58/1

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script. Repeatedly mentions shahr al-aʿyād (presumably Tishrei) and al-ʿanṣara (Shavuʿot). Mentions Abū ʿAlī b. Isḥāq. Needs further examination.

Bodl. MS heb. f 58/1 1 recto

1 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 58/1 1 verso

1 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום