מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/7-8

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/7-8

תגים

תיאור

The main document is a liturgy. On the margin a strip from another document- a ketuba written by Mevorakh b. Natan (1150-1181 CE) was bound together. AA

Bodl. MS heb. f 56/8 8 recto

8 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/8 8 verso

8 verso

Bodl. MS heb. f 56/7 7 recto

7 recto

Bodl. MS heb. f 56/7 7 verso

7 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום